VDV1-Bewerkt.jpg

BRL 100 kalibreren van meetapparatuur


Uw verplichting vanuit BRL 100
Als installateur in de koeltechniek en klimaatbeheersing dient u te voldoen aan de Europese F-Gassenverordening. Deze regelgeving is in de Nederlandse wetgeving gevormd tot de huidige BRL 100. De BRL 100 verplicht een installateur te werken met specifieke instrumenten en apparaten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Naast allerlei procedurele eisen aan de werkzaamheden stelt de BRL 100 nauwkeurigheidseisen aan de gebruikte instrumenten en moet er controle plaatsvinden op goede werking  van deze instrumenten en apparaten.

Hulp bij kalibreren van meetapparatuur
VDV Inspectie helpt u om te voldoen aan de eisen die de BRL 100 stelt aan uw instrumenten en apparaten. We adviseren u onder meer welke instrumenten behoren te voldoen aan de gestelde nauwkeurigheidseisen. Hiermee voldoet u aan de nauwkeurigheidseisen maar ook, en dat is minstens zo belangrijk, aan alle eisen met betrekking tot een nauwkeurige registratie en controle hiervan. Ook voeren wij een referentiemeting uit op uw instrumenten. De referentiemeters die wij hanteren beschikken allemaal over een RVA certificaat dat eens in de 12 maanden wordt vernieuwd. De RVA-certificaten van onze referenties voor de manometers en de vacuümmeters kunt u op elk moment bij ons opvragen.

Deel dit Project