VDV7-Bewerkt.jpg

NEN 2484 keuring

Jaarlijks vinden er veel ongelukken plaats met ladders en trappen. Vaak heeft dat te maken met verkeerd gebruik of met materiële defecten: medewerkers plaatsen de ladders niet goed, zekeren ze niet of gebruiken ze terwijl ze kapot zijn.

Met een NEN 2484 keuring verzekert u zich dat uw rolsteigers, ladders en trappen (draagbaar klimmaterieel) veilig zijn en sluit u ongevallen als gevolg van ondeugdelijk materieel uit. Een NEN 2484 keuring bestaat uit een visuele inspectie aan de hand van een controlelijst.

NEN 2484 keuring door VDV Inspectie
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij uw NEN 2484 keuring verzorgen. De administratie en uitreiking van certificaten vindt plaats via onze gebruiksvriendelijke portal. Zo hebt u altijd een actueel digitaal overzicht van alle certificaten. Bovendien kunnen we eventuele defecten repareren in onze vestiging of bij u op locatie, waardoor de veiligheid van uw ladders en trappen weer is gegarandeerd en de kans op arbeidsongevallen afneemt. Zoekt u een partner voor professionele NEN 2484-keuringen? Neem dan contact met ons op!

Deel dit Project