VDV5-Bewerkt.jpg

NEN 3140 keuring

VDV Inspectie is uw partner voor keuring volgens NEN 3140. Werkgevers dienen sinds 1998 aan te tonen dat medewerkers geen gevaar lopen wanneer gewerkt wordt met elektrisch gereedschap. Periodieke keuring volgens de NEN 3140 is noodzakelijk om te laten zien dat u aan de bepalingen voldoet.

De keurmeesters van VDV Inspectie zijn allen deskundig en bevoegd voor het NEN 3140 keuren van arbeidsmiddelen, elektrische handgereedschappen en elektrische driefasenmachines. VDV Inspectie keurt op een praktische wijze. We keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Ons uitgangspunt is de veiligheid van uw werknemers.

Deel dit Project